ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ให้กับนักเรียนอายุ 5 – 11 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับนักเรียนอายุ 5 – 11 ปี โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ พร้อมด้วยทีมบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ อำเภอหลังสวน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 203 คน โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาย และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย สมาคมพุทธประทีปหลังสวน กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวก มา ณ โอกาสนี้

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ