คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัตงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายภาคภูมิ มณีบางกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ