กิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งวัตถุประของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อจูงใจ และเสริมสร้างบุคลกรในสังกัดที่มีความสนใจกิจการลูกเสือ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของการลูกเสือ มีทักษะและประสบการณ์ทางการลูกเสือ เพื่อนำไปใช้พัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียน และให้การสนับสนุนกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ