กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 29 มิถุนายน 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าวนำโดยนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันนี้ นุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ชี้แจงข้อราชการประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการมอบหมายภารกิจให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ออกให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา วันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Video Conference และการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลรายละเอียดในการตรวจรับการติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการเช่าสัญญาณของบริษัท TOT พร้อมทั้งกำชับให้บุคลากรในสำนักงานมีความเคร่งครัดต่อการรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลโรคซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดี มีพละกำลังในการประพฤติปฏบัติงานต่อไป       คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพ / นางสาวนภัสกร แพละออง
ข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ