การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสอนโดยใช้ Active Learning เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสอนโดยใช้ Active Learning เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 179 คน โดยได้แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ