การสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์สองท่อน ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่นที่ 902

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมาย นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์สองท่อน ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่นที่ 902 ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี จำนวน 59 คน โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมาย นายสายัณห์ สันทัด ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 13 ท่าน สถานที่สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและคำสั่ง ศบค.จังหวัดชุมพร อย่างเคร่งครัด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ