การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นางศรีแพ ไกยเทียม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งฯ พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยนางวราภรณ์ เครือเมฆ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 2 และนางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสว่างมนัส อำเภอหลังสวน เพื่อก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งฯ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 2 จำนวน 9 โรงเรียน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ