การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ความปลอดภัยทางถนน กับ สพป.ชุมพร เขต 2”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ความปลอดภัยทางถนน กับ สพป.ชุมพร เขต 2” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในด้านกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ.2522 แก้ไขฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 (ฉบับตัดแต้มพักใช้ใบขับขี่) ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ