การประชุมออนไลน์จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุม นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดการประชุม ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม คือ นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ สพป.สงขลา เขต 2 และ ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา สพม.นครศรีธรรมราช ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 500 คน ควบคุมระบบการถ่ายทอดสัญญาณ โดย นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ