การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการ จัดกิจกรรมเสวนาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงแรมอลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ได้ร่วมกันศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ