การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562

นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีการมอบทุนและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. การมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จาก คุณธนรัช รัชบดินทร์ ในนามเพื่อนสวนศรี ห้อง 3/10 รุ่น จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง และโรงเรียนบ้านคลองกก 2. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ระดับเพชร ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 26 คน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ