การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3 โดยมีนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามร่วมให้กำลังใจพบปะและทำความรู้จักกับบุคลากรในสังกัด เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่แต่ละโรงเรียนในเครือข่าย ได้ทำความรู้จักกันและมีสัมพันธภาพเพื่อการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในลักษณะเครือข่าย และรับทราบการทำงานโครงการต่าง ๆ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นฐานในการบริหารจัดการด้วยความรักสามัคคีในโอกาสต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ