การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานภาพกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ตามการกำหนดทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 เครือข่ายสถานศึกษา คือ เครือข่ายภูผานาสัก เครือข่ายละแม เครือข่ายพระธาตุสวี และเครือข่ายหลังสวน 2 ตามลำดับ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ