การประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภท ดังนี้ 1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี : โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 2. กิจกรรมถอดบทเรียนประเภทผู้บริหาร : โรงเรียนบ้านตรัง (จันสิงห์อุทิศ) 3. กิจกรรมถอดบทเรียนประเภทครูผู้สอน : โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 4. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง : โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ