การดำเนินงานการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ภาคเช้าคณะกรรมการในพื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอหลังสวน และอำเภอละแม ภาคบ่ายคณะกรรมการในพื้นที่เครือข่ายอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพะโต๊ะ สำหรับการสอบดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 117 โรงเรียน และโรงเรียนนอกสังกัด 5 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 2,612 คน ซึ่งจะทำการทดสอบความสามารถด้านการอ่านในรายการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ