กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงร้สมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจ นางสาวเบญจวรรณ สอนทวี ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งประสบเหตุบิดาถึงแก่กรรม พร้อมมอบหรีดเคารพศพ และเงินสมทบจากกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมทำบุญงานศพ นายสมเดช สอนทวี ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดหาดสำราญ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 และกำหนดฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ เมรุวัดหาดสำราญ กองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นสวัสดิการหนึ่งในสำนักงานเขตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ