ประชุม การหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และการลงทะเบียนการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อให้ความรู้กับข้าราชการครูในสังกัดในการปฏิบัติงานด้านการหักภาษีในระบบ กรณีรายการจัดซื้อสินค้าของสถานศึกษา รวมถึงการทำรายการลดหย่อนภาษีผ่านระบบเกี่ยวกับการบริจาค มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อความรู้จำนวน 119 คน จาก 119 โรงเรียน         คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ