กิจกรรมหน้าเสาธง 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี ดร.เพ็ญศรี (ศรีรอด) ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กล่าวนำคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การนี้ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่               คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ