กิจกรรมการทำทะเบียนประวัติข้าราชการและเขียน ก.ค.ศ. 16

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พบปะและกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ และการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม แก่ครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการทำทะเบียนประวัติข้าราชการและเขียน ก.ค.ศ. 16 ซึ่งบรรยายให้ความรู้การเขียน ก.ค.ศ. 16 โดยนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอขอบคุณยิ่งสำหรับการอนุเคราะห์ในครั้งนี้

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ