โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมตามการประชาสัมพันธ์โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี คนรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยการบริจาคหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน มูลค่าชุดละ 5,000 บาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 10 โรงเรียน รวมมูลค่า 50,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค และแต่งตั้งคณะกรรมการทำการคัดเลือกให้คงเหลือ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเข้ารับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้แก่ โรงเรียนบ้านในหุบ โรงเรียนวัดพะงุ้น โรงเรียนบ้านทับช้าง โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง โรงเรียนบ้านพังเหา โรงเรียนวัดราชบุรณะ โรงเรียนบ้านในกริม โรงเรียนวัดชลธารวดี โรงเรียนวัดอัมพาวาส และโรงเรียนบ้านห้วยชัน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายเสรี พรหมฤทธิ์ และนายวีระชัย ไกยรัตน์ เป็นผู้มอบแทนบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอขอบคุณ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้ โดยในช่วงท้ายกิจกรรมนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้าง จำนวน 5 ชุด

 

   

     

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ