แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บข้อมูล และรายงานตัวชี้วัด ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และรับชมผ่านช่องทางการรับสัญญาณสื่อออนไลน์ โดยมีนายภาคภูมิ มณีบางกา และนางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์ เป็นผู้ควบคุมการรับสัญญาณ และประสานงานบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรับชมข้อมูลรายละเอียดรายตัวชี้วัด

รับชมข้อมูลการประชุมย้อนหลัง คลิก https://www.youtube.com/watch?v=TSvJtXBoq-E

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ