เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสถานศึกษา พื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาภูผานาสัก อำเภอสวี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสถานศึกษา พื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาภูผานาสัก อำเภอสวี ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในวันที่ 19 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางงาม โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนวัดนาสัก ซึ่งมีนายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี ในฐานะประธานเครือข่ายภูผานาสัก ร่วมกับข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชุลีพร ตั้งวงศ์ โรงเรียนบ้านยางงาม นางสาวสมศรี โกษฐ์เพชร โรงเรียนบ้านหนองบัว นางนภาพร โขมพัตร โรงเรียนวัดนาสัก และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำพบปะทักทายนักเรียนในโรงเรียน โดยนายสนิท นิลบุตร ได้เน้นย้ำในด้านการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และให้กำลังใจครูผู้สอนซึ่งต้องรับบทหนักในภาวะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายด้านสาธารณสุข

                

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ