รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง มี.ค. 64

Download (XLSX, Unknown)

2.รายงานเงินสดคงเหลือ

Download (PDF, Unknown)

3.เงินฝากธนาคารคงเหลือทุกบัญชี

Download (PDF, Unknown)

4.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

Download (XLSX, 47KB)

5.ตอบข้อทักท้วงด้านบัญชี

Download (PDF, Unknown)

6. แบบ สรก.64-1

Download (PDF, Unknown)

7. ข้อมูลผิดดุล

Download (XLSX, 8KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ