พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านในหุบและ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดย นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี และวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชาญ คงรัสมี เปิดกิจกรรมการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระชัย ไกยรัตน์ เปิดกิจกรรมฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อำเภอละแม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชาญ คงรัสมี เปิดกิจกรรมการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี

   

   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระชัย ไกยรัตน์ เปิดกิจกรรมฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อำเภอละแม

     

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ