พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร ร่วมถึงคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร เดิมชื่อโรงเรียนวัดถ้ำเขาปีบ ตั้งอยู่บริเวณหน้าถ้ำเขาปีบ ใกล้ทางรถไฟ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2480 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2505 ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน แฮเรียด ที่เข้าถล่มแหลมตะลุมพุก ศูนย์กลางพายุอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลพวงจากพายุในครั้งนั้นทำให้อาคารเรียนพังเสียหายทั้งหลัง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 160,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่โดยย้ายจากที่ตั้งเดิมมาอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2506 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3” ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 20 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 521 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน และในการพัฒนาด้านการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ คำขวัญที่ว่า การศึกษาดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ