นักเรียนโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้บ้าน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด รายเด็กหญิงภัทราภา ขวัญราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้บ้าน โดยมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น จำนวน 4000 บาท และกล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางเสาวภา บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา โทร 09 5036 5709

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ