ชื่นชมผลการสอบ O-net 2565 นักเรียนในสังกัด

“ภาษาไทย เป็นรากฐานที่สำคัญของคุณภาพการศึกษา ที่ต่อยอดสู่การเรียนรายวิชาอื่น ๆ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) อำเภอพะโต๊ะ และเด็กหญิงกชกรณ์ นาพันธ์ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดวิชาภาษาไทย 80 คะแนน ( Cr.facebook ร.ร.บ้านตรังฯ)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ