งานวิชาการOpen Heart Open House ร.ร.บ้านหนองไก่ปิ้ง

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดงานวิชาการ “Open Heart Open House เปิดใจ เปิดบ้าน การศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง อำเภอหลังสวน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักเรียนโดยการศึกษาจากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมด้านความรักสามัคคี และชื่นชมในจิตสำนึกรักบ้านเกิดของคณะศิษย์เก่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือสนับสนุนทุกกิจกรรมจากผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน โดยประธานในพิธีได้ร่วมชมนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสาธิตดับเพลิงซึ่งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจอีกทางหนึ่ง       คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ