การประชุมเตรียมการแข่งขันทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม และแบ่งภารกิจการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ศิปวิทยาหลังสวน โรงเรียนวัดประสาทนิกร อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดประสาทนิกร ในกิจกรรมการแข่งขัน อาทิ การคัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์(กาพย์ฉบัง 16) วรรณกรรมพิจารณ์ พินิจวรรณคดี ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(ประเภททีม) กลอนสี่(ประเภททีม) กาพย์ยานี 11(ประเภททีม) ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(ประเภททีม) ย่อความ ตอบคำถามจากสารานุกรมภาษาไทย(ประเภททีม)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ