การประชุมพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน และบรรยายพิเศษ ร่วมกับทีมวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร การรับรองผลการเรียน การจบหลักสูตร การจัดเก็บเอกสาร และการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ