การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลออนไลน์โปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลออนไลน์โปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 136 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ในพื้นที่จำนวน 136 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ