ผลงานที่ประสบความสำเร็จ และท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ และท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกอบด้วย กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ และกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
คลิป VDO – https://bit.ly/CPN2-65   /ไฟล์เล่ม – https://bit.ly/CPN2-66

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ