สื่อโซเชียลมีเดียองค์กร

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงาน
  • Facebook Page สพป.ชุมพร เขต 2 >>>CLICK<<<
  • ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.ชุมพร เขต 2 (มาตรา 10) >>>CLICK<<<
  • ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 13) >>>CLICK<<<
  • คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 16) >>>CLICK<<<
  • ประกาศไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง) >>>CLICK<<<
  • ค้นหาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) >>>CLICK<<<

วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
-เรียนรวมรร.ชุมชนสวี-

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ