การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ