กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสวภา ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 086-9439624

นายกมลชนก สุขอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว
092-2839794

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ