กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี
และกิจกรรม 5 ส. สพป.ชุมพร เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปบุคลากรภายในสำนักงานร่วมรวมพลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องประชุม 2 (ชั้น 1) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน  ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดการดำเนินกิจกรรมของ สพป.ชุมพร เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกับกำหนดการของ สพฐ. ผ่านช่องทางการประชุมทางไกล (ZOOM)

ภาพกิจกรรม/การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media เข้าถึงได้จาก <<<Click>>>

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ