กิจกรรมรับรายงานตัวครูผู้ช่วย

กิจกรรมรับรายงานตัวครูผู้ช่วย
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ