O37 :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การดำเนินการกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

การสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฏระเบียบ กติกา ต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้

การประชุม พูดคุยเพื่อรับทราบ รับฟังและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจร่วมกับ รองผอ.สพท.และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย หลังการรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ