O23 :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ