สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC 20 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านในเหมือง โรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนชุมชนสวี โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidddingXhttp://www.cpn2.go.th/wp-content/uploads/2023/03/ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน-IC20-6-โรงเรียน.pdf

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ