กิจกรรมร่วมนิเทศติดตามนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

กิจกรรมร่วมนิเทศติดตามนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ