การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ
  • แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  • การประชาสัมพันธ์การอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ