กองทุนสวัสดิการ&สวัสดิภาพหน่วยงาน

กองทุนเพื่อสวัสดิการ & สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกอบด้วย กองทุนชาตะสัมพันธ์ และ กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์

ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ >>>คลิก<<<

รายรับ-รายจ่าย “กองทุนชาตะสัมพันธ์” >>>คลิก<<<

แบบฟอร์ม “กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ฯ”

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ