โครงสร้าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

นายสมจิตร์ เขียนด้วง
ผู้แทน กศจ.

นายจีรศักดิ์ แสงหอย
นายอำเภอหรือผู้แทน
(นายอำเภอหลังสวน)

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายดำรงศักดิ์ สุขโคนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารงานบุคคล

จ.ส.ต.หญิง ศิรินารถ ฮวดศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาหรือด้านอื่น

นายสมชาย สุขกรม
ครู

นายสำเริง นิลพัฒน์
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางอุไร นบนุ่น
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายชัชวาล อาราษฏร์
ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ