แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ(BCP) ฉบับที่ 3
DOWNLOAD
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ(BCP) ฉบับที่ 1
DOWNLOAD
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับที่ 2
DOWNLOAD

อำเภอหลังสวน

ศูนย์เครือข่ายฯ “หลังสวน 1”
1. วัดราชบุรณะ
2. บ้านดอนนน
3. บ้านในเหมือง
4. บ้านหนองปลา (หลังสวน)
5. วัดนพคุณ
6. บ้านคลองระ
7. วัดสมุหเขตตาราม
8. บ้านเขาแงน
9. ชุมชนวัดหาดสำราญ
10. บ้านในกริม
11. ประชาบุษยวิทย์
12. บ้านสวนจันทน์

ศูนย์เครือข่ายฯ “หลังสวน 2”
1. วัดชลธีนิมิตร
2. บ้านบางหยี
3. บ้านน้ำลอด
4. บ้านหนองไก่ปิ้ง
5. วัดประสาทนิกร
6. วัดสว่างมนัส
7. วัดดอนชัย
8. ชุมชนวัดขันเงิน
9. วัดวาลุการาม

ศูนย์เครือข่ายฯ “หลังสวน 3”
1. บ้านควนตะวันออก
2. บ้านสะพานยูง
3. วัดอัมพาวาส
4. วัดราษฎร์อรุณ
5. บ้านปากน้ำหลังสวนฯ
6. วัดนาทิการาม
7. วัดราษฎร์บำรุง
8. บ้านห้วยหลอด
9. บ้านน้ำตก
10. วัดชลธารวดี
11. บ้านคลองกก
12. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
13. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

อำเภอสวี

ศูนย์เครือข่ายฯ “ภูผา-นาสัก”
1. บ้านในหุบ
2. บ้านเขาค่าย
3. บ้านทุ่งคาโตนด
4. บ้านเขาทะลุ
5. บ้านห้วยกลาง
6. บ้านไทยพัฒนา
7. บ้านห้วยทรายขาว
8. บ้านเขาน้อยสามัคคี
9. บ้านยางงาม
10. วัดนาสัก
11. บ้านแก่งกะทั่ง
12. บ้านห้วยใหญ่
13. วัดหนองบัว
14. บ้านห้วยทับทอง

ศูนย์เครือข่ายฯ “พระบรมธาตุสวี”
1. วัดบรรพตวารีเขต
2. วัดถ้ำเขาล้าน
3. บ้านเล็บกะรอก
4. วัดท้องตม
5. บ้านหาดทรายรี
6. บ้านหนองปลา (สวี)
7. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ***เรียนรวม
8. วัดชุมแสง
9. บ้านน้ำลอดน้อย
10. บ้านคลองน้อย
11. บ้านห้วยชัน
12. วัดธัญญาราม
13. ชุมชนสวี
14. อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

ศูนย์เครือข่ายฯ “สวี ครน วิสัย”
1. บ้านไทรล่า
2. บ้านเขาล้าน
3. บ้านน้ำฉา
4. บ้านคู
5. วัดจันทราวาส
6. บ้านนาเหรี่ยง
7. วัดเชิงคีรี
8. บ้านทุ่งเขาสะบ้า
9. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
10. บ้านแพรกแห้ง
11. วัดแหลมปอ
12. วัดพะงุ้น

อำเภอทุ่งตะโก

อำเภอละแม

อำเภอพะโต๊ะ

ศูนย์เครือข่ายฯ “ทุ่งตะโก”
1. บ้านวังปลา
2. วัดผุสดีภูผาราม
3. บ้านเขาวงกรด
4. บ้านทับช้าง
5. บ้านแหลมยางนา
6. บ้านสามแยกจำปา
7. วัดเทพนิมิตวนาราม
8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม
9. วัดท่าทอง
10. บ้านห้วยมุด
11. ราชประชานุเคราะห์ 3
12. วัดมุจลินทาราม
13. ชุมชนวัดธรรมถาวร
14. บ้านอ่าวมะม่วง
15. วัดชลธีพฤกษาราม

ศูนย์เครือข่ายฯ “ละแม”
1. สหกรณ์พัฒนา
2. บ้านทับใหม่
3. วัดโสมสิริวัฒนาราม
4. วัดสุวรรณนิมิต
5. ชุมชนบ้านเขาหลาง
6. บ้านทรายทอง
7. บ้านแหลมสันติ
8. ประชาเอื้ออารี
9. สามัคคีวัฒนา
10. บ้านคลองสง
11. วัดปิยะวัฒนาราม
12. วัดปากน้ำละแม
13. บ้านดอนแค
14. บ้านดวด
15.บ้านเขาตากุน
16. บ้านสวนสมบูรณ์

ศูนย์เครือข่ายฯ “พะโต๊ะ”
1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
2. บ้านคลองเหนก
3. บ้านพังเหา
4. บ้านปังหวาน
5. บ้านต่อตั้ง
6. บ้านปากทรง
7. พัฒนศึกษา
8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
10. อนุบาลพะโต๊ะ
11. บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
12. เพียงหลวง 5ฯ
13. บ้านเขาตะเภาทอง
14. บ้านปากเลข

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ