สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในพิธีเปิดงาน และการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ บริเวณลานกิจกรรม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ