ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 9 สิงหาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ซึ่งถ่ายทอดผ่านการประชุมระบบ Video Conference ครั้งที่ 31/2566 ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ พร้อมด้วยนางศรีแพ ไกยเทียม นายธีระศักดิ์ พรมลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายด้านการศึกษาและนำมาปฏิบัติต่อยอดกิจกรรมต่างๆ และในเวลา 09.00 น. วันเดียวกันได้ร่วมประชุมต่อเนื่องในรายการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบVideo Conference   ชมภาพกิจกรรมคลิก 

ภาพ/นายฐิกรรัสมิ์ ภูมิทัศน์     เผยแพร่/นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ