การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 (Video Conference)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมอบแนวนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด รับสัญญาณการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควบคุมระบบการรับสัญญาณ โดยนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า

สามารถรับทราบสรุปข้อมูลการประชุมผ่านyoutubeคลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ