การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารและจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ