โรงเรียนวัดสว่างมนัสจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญประจำปี 2567 คือ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดสว่างมนัสจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเสพติดบุหรี่ เพื่อร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนปากน้ำหลังสวน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ