โรงเรียนบ้านในเหมือง จัดกิจกรรม “MINE Market ตลาดนัดนักเรียน สานฝันสู่อาชีพ”

31 พฤษภาคม ๒๕๖๗
โรงเรียนบ้านในเหมือง จัดกิจกรรม “MINE Market ตลาดนัดนักเรียน สานฝันสู่อาชีพ” โดยมีนายอำนาจ เกตากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
ทางโรงเรียนขอขอบคุณ นายอัศดากร ฉิมมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ประธานเครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 1 นายพิศิฐ แก้วมาก ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงานทุกท่าน
ขอบคุณโรงเรียนบ้านบางหยี โดยผู้อำนวยการสุพัตรา
ดวงเกษมสุข ที่ให้คณะครูและนักเรียน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ